skip to Main Content

Vanuit de WMO kan er individuele begeleiding worden gefinancierd. De aanmelding voor deze zorg kan bijvoorbeeld worden gedaan door een wijkteam van de gemeente of de huisarts. Vervolgens komt er eerst iemand van de gemeente langs om te bekijken of er voor uw hulpvraag een eenvoudige oplossing is. Zoals hulp van een familielid, een vrijwilliger of een algemene voorziening (zoals bijvoorbeeld een ontmoetingsochtend). Is dat voor uw situatie niet mogelijk of niet voldoende dan kijkt de gemeente samen met u hoeveel uren zorg u nodig heeft. Er kan dan contact opgenomen worden met PARLAYAN of een andere maatwerkvoorziening.

Voor de WMO geldt een eigen bijdrage van € 19,- per maand die u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) moet betalen. In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Uw gemeente kan u hierover verder informeren.

Back To Top