skip to Main Content

Er zijn een aantal interventies waarop wij ons binnen het werk met kinderen/jongeren en gezinnen richten. Dit zijn de volgende:

Competentietraining 6-12 jarigen: Het ABC
Deze training is voor jongere kinderen die sociale vaardigheidsproblemen hebben. Het doel is om deze kinderen sociaal vaardiger te laten worden, hun zelfregulatie te vergroten en hun zelfvertrouwen en identiteit te versterken.

Sociale vaardigheden op maat
Voor jongeren van middelbare schoolleeftijd werkt PARLAYAN hierin met de interventie ‘Sociale Vaardigheden op maat’. Deze interventie is erop gericht om jongeren te versterken in het maken van de juiste keuzes ten aanzien van hun gedragsproblemen en sociale problematiek. Conflicthantering, sociale vaardigheden en vergroten van assertiviteit zijn de drie hoofdonderwerpen die een rode lijn vormen in dit traject.

Triple P
Deze interventie richt zich op kinderen van 0 tot 16 jaar die te maken hebben met (ernstige) emotionele – en gedragsproblemen. Deze aanpak is systematisch, waarbij wij samen met de ouders werken aan competent ouderschap. Er wordt gewerkt met gezinsbegeleidingsplannen en individuele begeleidingsplannen. PARLAYAN verstrekt informatie aan ouders en geeft voorlichting over opvoedingszaken. Naast deze advisering vinden gesprekken met alle gezinsleden plaats, zowel op individuele basis als groepsgesprekken.

Minder boos en opstandig
Deze interventie is voor kinderen van 8 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblematiek en richt zich op de afname van probleemgedrag. PARLAYAN hanteert hierin een integrale aanpak. Dit betekent dat bij deze interventie ook de ouders intensief worden betrokken. Het doel hiervan is om ouders handvaten te geven t.a.v. de opvoeding van hun kinderen en hun eigen welzijn. Het doel van de interventie voor de kinderen is om oplossingsvaardigheden in sociale situaties aan te leren.

Binnen de behandeling kan er ook gebruik worden gemaakt van EMDR, cognitieve gespreksvoering, oplossingsgerichte therapie of diagnostisch onderzoek.

Back To Top