skip to Main Content

U komt in aanmerking voor financiering vanuit de WLZ wanneer u altijd veel zorg en ondersteuning nodig zal hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een chronische ziekte of lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/of psychische beperking. De zorg die wij bieden wordt dan ‘langdurige zorg’ genoemd, omdat ervan uit wordt gegaan dat uw situatie niet gauw zal veranderen. Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg in de provincie Groningen en helpt u met het vinden van de zorg die bij u past. Om gebruik te kunnen maken van WLZ-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Langdurige zorg wordt vergoed vanuit de WLZ en niet vanuit uw eigen zorgverzekering. Het maakt dus niet uit waar u verzekerd bent voor uw zorgkosten. Voor zorg uit de WLZ betaalt iedereen vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Deze bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Via de website van het CAK kunt u zelf ook de hoogte van de eigen bijdrage berekenen.

Binnen de WLZ kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij een pgb koopt u zelf zorg in en bepaalt u zelf waar, wanneer en van wie u zorg ontvangt. U moet een pgb dan zelf kunnen beheren. Of u moet een vertegenwoordiger hebben die dat voor u kan doen. Bij zorg in natura bepaalt het zorgkantoor uit welke zorgorganisaties u kunt kiezen en regelt de administratie. Soms is ook een combinatie mogelijk.

Back To Top