skip to Main Content

De individuele begeleiding vindt plaats bij de cliënt thuis. De begeleider van PARLAYAN ondersteunt bijvoorbeeld bij het orde brengen en houden van financiën, belangrijke gesprekken met instanties, het onderhouden van sociale contacten en het ondernemen van activiteiten buitenshuis of het omgaan met relatie- en/ of opvoedproblematiek. Samen met de cliënt stellen wij een plan op met doelen waaraan we gaan werken. Het werken aan de doelen doen wij samen. Hierbij streven we ernaar  dat de cliënt zich uiteindelijk zelf weer kan redden en/of weet hoe hij gebruik kan maken van de juiste voorzieningen. Hierbij sluiten we aan bij de hulpvraag, behoeften en wensen van de cliënt.

Samen komen wij in beweging. Door alleen gesprekken te voeren kan het probleem soms groter lijken of niet op te lossen. Door te bewegen (fysiek en mentaal) gaan we samen aan de slag. Wij steken samen de handen uit de mouwen, pakken zaken aan die zijn blijven liggen, ondersteunen bij afspraken en gaan samen op pad. Op die manier komt er iets in beweging en dat motiveert.

Eéns per zes maanden evalueren wij gezamenlijk de opgestelde doelen. Tijdens deze evaluatie wordt er gekeken naar het verloop van de begeleiding tot nu toe. Wat is er bij veranderd, verbeterd? Waar komt dat door? Wat kan er nog beter of wat zou de cliënt graag anders zien? Is het al mogelijk om de dienstverlening te beëindigen, moeten er doelen worden aangepast of is er een ander aanbod nodig. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen bepalen we de vervolgstappen.

Eéns per jaar wordt er een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek bevat vragen over de hulpverlening die geboden wordt door PARLAYAN. Dit doen wij om de kwaliteit van de hulpverlening continu te kunnen verbeteren. Meer informatie hierover vindt u onder cliënttevredenheid.

Back To Top