skip to Main Content

PARLAYAN biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de vorm van behandeling en diagnostiek aan kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische klachten. De behandeling wordt uitgevoerd door een ervaren psychiater en/of GZ-psycholoog. Ons streven is om onze cliënten meer zelfvertrouwen en veerkracht te geven, zodat zij de regie over hun eigen leven kunnen herpakken en behouden. Het doel daarbij is om de behandeling niet langer te laten duren dan nodig.  Eveneens kunnen de behandeling en begeleiding samen optrekken zodat er meer profijt is van de hulp.

Wij helpen de jeugdigen zelfredzaam te zijn en een algeheel betere gezondheid te behouden. Onze behandelmethodes zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Wij werken vanuit een allesomvattende benadering. Wij betrekken zowel het psychisch welbevinden, als ook de fysieke gezondheid en hebben aandacht voor alle leefgebieden van de jeugdige.

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en volwassenen uit andere culturen. Wij hebben mogelijkheden voor behandeling in eigen taal of met inzet van tolken.

Back To Top