skip to Main Content

PARLAYAN biedt verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt, komt hij/ zij in aanmerking voor een bepaalde zorgsoort. Wij werken met professionals die specifiek zijn opgeleid voor het bieden van de juiste zorg. Zo zijn bij ons maatschappelijke werkers, jongerenwerkers, SKJ- en BIG-geregistreerde medewerkers werkzaam. Door onze brede aanbod is het mogelijk om gemakkelijker over te gaan van de ene zorgsoort naar de andere als dat nodig is.

Back To Top