skip to Main Content

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of ondersteuning van PARLAYAN. Uiteraard hopen wij dat dit nooit zal gebeuren, maar mocht de situatie zich voordoen, dan willen wij graag dat u weet waar u terecht kunt. U kunt uw ontevredenheid of klacht altijd bespreken met uw hulpverlener. Uw hulpverlener zal u zo goed mogelijk proberen te begrijpen, vertrouwelijk met de informatie omgaan en er vervolgens alles aan doen om de samenwerking tussen u en PARLAYAN te verbeteren. Lukt dit niet of mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg.

Het Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk instantie, die klachten behandelt over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.
Het is altijd mogelijk om uw klacht direct kenbaar te maken bij het Klachtenportaal Zorg. Bijvoorbeeld als u het lastig of moeilijk vindt om uw klacht met iemand van PARLAYAN te bespreken.

Via het Klachtenportaal Zorg kunt u gratis gebruik maken van een onpartijdige en onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zal samen met u kijken naar de mogelijkheden om uw klacht te behandelen en u de procedure uitleggen. Hij of zij kan u ondersteunen bij het opstellen en indienen van de klacht en zet zich in om te bemiddelen tussen u en PARLAYAN. Voor meer informatie over de procedure en de termijnen zie:  https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure/

De procedure is op maat en altijd in overleg met u als cliënt zijnde. Het doel is om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Contact opnemen met Klachtenportaal Zorg kan via volgende link: https://klachtenportaalzorg.nl/contact/

Per mail zijn zij bereikbaar via Info@klachtenportaalzorg.nl en bellen kan op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur via 0228 -322205.
Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ. Het gaat hierbij om klachten over zorg die valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uw klachtenfunctionaris kan tevens informeren over de contactgegevens en de mogelijkheden om een geschil voor te leggen.

Back To Top