skip to Main Content

Vanuit de Jeugdwet kan er individuele begeleiding/behandeling of gezinsbegeleiding worden gefinancierd. De aanmelding voor deze zorg kan bijvoorbeeld worden gedaan door een wijkteam van de gemeente, de voogdijinstelling Nidos, Jeugdbescherming Noord of de huisarts. Wanneer de aanmelding komt via de gemeente dan komt er eerst iemand van de gemeente langs om te bekijken of er voor uw hulpvraag een eenvoudige oplossing is. Zoals hulp van een familielid, een vrijwilliger of een algemene voorziening voor bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning. Is dat voor uw situatie niet mogelijk of niet voldoende dan kijkt de gemeente samen met u hoeveel uren zorg u nodig heeft. Er kan dan contact opgenomen worden met PARLAYAN of een andere jeugdzorgaanbieder.

Voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Back To Top