skip to Main Content

PARLAYAN is in 2005 door Halit Parlayan opgericht, met als doel maatschappelijke en individuele ondersteuning te bieden aan mensen met een psychische, lichamelijke en/ of verstandelijke beperking.
Inmiddels weten steeds meer mensen de weg naar PARLAYAN te vinden. We werken samen met een groot aantal instanties en organisaties in met name de gemeente Groningen en Midden-Groningen.

Er is binnen PARLAYAN een divers team aan professionals ontstaan. Onze medewerkers hebben verschillende culturele achtergronden. Dit draagt bij aan onze flexibele manier van werken en zorgt voor een cultuursensitieve werkwijze, waarbij we kijken vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor kunnen we begeleiding op maat bieden.

Back To Top