skip to Main Content

Voor mensen die langdurig zorg nodig hebben en niet in een instelling verblijven biedt PARLAYAN WLZ begeleiding gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het gaat hierbij om mensen die permanent toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking of een zintuigelijke aandoening. Ook kan het gaan om volwassenen met psychiatrische problematiek met een blijvende intensieve zorgbehoefte. Wij hebben ervaring met alle genoemde doelgroepen.

Om gebruik te kunnen maken van de WLZ is er een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er zijn mogelijkheden voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Soms is een combinatie ook mogelijk. PARLAYAN kan de weg wijzen naar de juiste instanties en u informeren over de regels die voor u van toepassing zijn.

Back To Top