skip to Main Content

Wij zijn er voor jongeren die problemen ervaren op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, leren omgaan met financiën, school, vrije tijd, sociale contacten of cultuurverschillen. We kijken altijd eerst wat er al goed gaat en vervolgens wat er nog beter zou kunnen en wie of wat daarbij zou kunnen helpen. We brengen samen de problemen in kaart en vragen de ouders/verzorgers en jeugdige wat zij willen bereiken of veranderen. We bespreken mogelijke oplossingen en de voor- en nadelen daarvan. Vervolgens bekijken we samen welke mogelijkheden het beste passen bij de problemen en wensen van de ouders/verzorgers en/of kinderen en jongeren.

Het kan gebeuren dat er binnen een gezin zaken niet gaan zoals iedereen graag zou willen. Wij kijken dan samen naar de behoeften, belemmeringen, mogelijkheden en de rol van iedereen binnen het gezin. Op die manier kunnen wij zien waar de krachten van iedereen liggen, gezamenlijk hulpvragen formuleren en onze ondersteuning gericht inzetten zodat duidelijk wordt hoe er om kan worden gegaan met moeilijke opvoedsituaties.

Ook binnen de individuele begeleiding betrekken we vaak het hele gezin en alle overige belangrijke contacten omdat elke schakel belangrijk is om vooruit te komen. Er kunnen ook meerdere begeleiders ingezet worden die met de gezinsleden individueel werken, maar ook weer met iedereen samenkomen. Onderling in het team zijn de lijnen kort en wordt er helder met elkaar afgestemd zodat voor iedereen duidelijk is wie wat doet. Op deze manier kan er gericht worden gewerkt aan de hulpvragen van iedereen individueel, maar ook van het gezin. Dit alles met het doel om het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen.

Back To Top