skip to Main Content

Afhankelijk van uw hulpvraag wordt uw zorg via verschillende wetten gefinancierd. Individuele begeleiding wordt via uw gemeente vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet. Heeft u recht op zorg vanuit de WLZ dan helpt het zorgkantoor u met het vinden van de passende zorg. GGZ-behandelingen bij volwassenen worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Hierbij is het belangrijk om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar in verband met de vergoeding.  PARLAYAN kan u de weg wijzen naar de juiste instanties en verder informeren welke regels voor u van toepassing zijn. Zie verder op onze website voor meer informatie over de WMO, Jeugdwet, WLZ en GGZ.

Back To Top