skip to Main Content

PARLAYAN vindt het belangrijk om de juiste zorg te leveren aan de cliënten. PARLAYAN is een kleinschalige organisatie die ambulant werkt. Hierdoor kan PARLAYAN in bepaalde gevallen niet voldoende veiligheid van de zorgverlener of zorgvrager en/of voldoende kwaliteit/kwantiteit van de zorg garanderen. Per cliënt wordt bekeken of er binnen PARLAYAN voldoende zorgverleners met de juiste kennis en bevoegdheden beschikbaar zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat PARLAYAN zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kan bieden.

Om deze redenen kan PARLAYAN geen zorg bieden aan:

 • cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een opname vereist. PARLAYAN heeft geen opname mogelijkheden;
 • cliënten met psychoses;
 • cliënten die suïcidaal gedrag vertonen;
 • cliënten met vrijheidsbeperkende maatregelen (denk bijvoorbeeld aan deur op slot, kalmerende medicijnen);
 • cliënten die vallen onder de Wet zorg en dwang;
 • cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • cliënten met een zodanig gevorderde dementie waardoor onvoldoende veiligheid gegarandeerd kan worden en/of er meer baat zou zijn bij een andere (woon)voorziening;
 • cliënten met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • cliënten met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen, PARLAYAN voert op dit moment geen persoonlijke verzorgings- of verplegingswerkzaamheden uit;
 • cliënten met een actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving als voorliggend probleem en waarbij de veiligheid van de zorgverlener in gevaar kan komen;
 • cliënten die seksueel ongewenst gedrag of agressief gedrag vertonen dat niet te beïnvloeden is en waarbij de veiligheid van de zorgverlener niet gegarandeerd kan worden;
 • cliënten die andere cliënten of medewerkers discrimineren.

PARLAYAN ziet het als onderdeel van haar werkzaamheden om ervoor te zorgen dat alle cliënten de juiste behandeling kunnen ontvangen. PARLAYAN zal daarom altijd samen met de cliënt, zowel binnen  als buiten PARLAYAN, zoeken naar een passende behandeling, bijvoorbeeld via een meer gespecialiseerde zorgaanbieder.

Indien er gedurende de zorg bij PARLAYAN veranderingen optreden waardoor één of meerdere uitsluitingscriteria van toepassing zijn, zal PARLAYAN zich, in overleg met de cliënt, mantelzorger, huisarts en overige ketenpartners, actief inspannen om tot een passende oplossing te komen.

Back To Top