skip to Main Content

PARLAYAN wil haar kwaliteit voortdurend verbeteren en waar mogelijk nog beter afstemmen op de behoeften en wensen van cliënten. Met zowel cliënten, medewerkers, opdrachtgevers en samenwerkingspartners evalueert PARLAYAN de dienstverlening regelmatig om te kijken wat er beter kan.

PARLAYAN is HKZ gecertificeerd en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen voor Zorg en Welzijn van het HKZ Certificatieschema voor de onderdelen individuele begeleiding, jeugdhulp en GGZ-behandeling. Jaarlijks vindt er een intern en extern onderzoek (audit) plaats om te kijken of PARLAYAN nog steeds aan haar eigen opgestelde normen en aan de normen van het HKZ voldoet.

Sinds 2019 is PARLAYAN begonnen met het aanbieden van diagnostisch onderzoek en behandeling voor mensen met psychische en psychiatrische klachten. In het kwaliteitsstatuut en het professioneel statuut vindt u meer informatie over hoe wij ons GGZ-aanbod hebben georganiseerd.

Intern toezicht

De Raad van Toezicht van PARLAYAN bestaat uit 2 leden met expertise in de zorg en de bedrijfsvoering. Zij houden toezicht op de uitvoering van het beleid door de directie en op de algemene gang van zaken binnen PARLAYAN. Zij voorzien de directie van advies en denken kritisch mee over de kwaliteit, het beleid en de bedrijfsvoering.

Back To Top