skip to Main Content

Vanuit PARLAYAN hechten wij veel waarde aan de tevredenheid van de cliënten. Het is voor ons belangrijk dat wij goed aansluiten bij de behoeften en wensen van de cliënten en dat zij altijd het gevoel hebben dat zij op ons kunnen rekenen. Hierom voeren wij eens per jaar onder onze cliënten een cliënttevredenheidsonderzoek uit.

Cliënten geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de begeleiding van PARLAYAN. Als belangrijkste resultaten van de hulpverlening worden genoemd: betere contacten met instanties, beter weten hoe hulp te vragen, minder stress, zich minder angstig voelen, beter slapen, beter kunnen omgaan met problemen, minder zorgen over en meer inzicht in post en financiën, meer zelfvertrouwen, meer structuur, dagbesteding, betere contacten met gezin, familie en vrienden en minder eenzaamheid.

Back To Top